วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552

31/10/52

วันนี้เป็นวันเสาร์ได้พักผ่อนก็มานั่งดู blog ของตัวเองและได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ทำไปทำมาถึง 6 โมงเย็น โธ่!!! เวลาช่างเดินเร็วจริงๆๆเลย

30/10/52

วันนี้ดีใจมากเพราะเป็นวันศุกร์ ช่วงเช้าไม่มีคาบสอนก็ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม และตรวจการบ้านนักเรียนช่วงบ่ายได้สอน2/3 สนุกมาก ช่วงเย็นได้สอนการบ้านนักเรียนม.2/5 จำนวน 3 คน

29/10/52

วันนี้สอนนักเรียนชั้นม.2/6 และ ม.2/8 เหนื่อยมากเพราะเป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนและเรียนรู้ได้ช้าทำให้การสอนเป็นไปอย่างช้า ช่วงบ่ายได้ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงเขียนสมุดความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนชั้นม.2/8 เป็นไปอย่างเรียนบร้อยดี

28/10/52

วันนี้วันพุธต้องแต่งชุดลูกเสือรู้สึกภูมิใจมากดูเหมือนเราได้เป็นครูเต็มตัวจริงๆ

พอช่วงเย็นมีการประชุมหน่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้พูดคุยกัน 3 วาระด้วยกันคือ

วาระที่1 เรื่องการเรียนการสอน

วาระที่2 เรื่องปฏิบัติตนในภาคเรียนที่ 2 นี้

วาระที่ 3 เรื่องโครงการที่จะต้องทำ
ได้ข้อสรุปว่าจะทำโครงการค่ายคณิตศาสตร์

27/10/52

วันเป็นวันที่ 2 พวกนักศึกษาฝึกสอนยังไม่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในหน่วยงานอื่น เพราะต้องคอยให้ตารางสอนนิ่งก่อน เพราะยังมีการย้ายคาบสอนอยู่ สนุกกับการสอนมาก สู้สู้
วันที่ 2 ของการสอนนักเรียนชั้นม. 2/3 ค่อนข้างที่จะเรียนรู้ได้เร็วจึงทำให้การสอนเป็นไปอย่างราบรื่น

26/10/52

วันนี้เปิดเรียนเป็นวันแรกได้ไปถึงโรงเรียนตั้งแต่ 7 โมงเช้า ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นม.2/3 ม. 2/6 และ ม.2/8
โดยเริ่มสอนวันแรกนักเรียนชั้นม. 2/3 น่ารักมากตั้งใจเรียนทุกคนเลย ประทับใจมากๆๆๆๆ