วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

10/11/52

สอน 2 คาบแรกคือ 2/6 และ 2/8 เหนื่อยมาก เด็กดื้อมาก ทั้ง 2 ห้องเลย และช่วงบ่ายได้รับมอบหมายให้จัดบอร์ดตรงบันไดขึ้นลงของหมวดคณิตศาสตร์ ก็ทำกันจนเย็น แต่ก็ยังไม่เสร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น