วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

17/11/52

วันนี้สอนเสร็จตั้ง 2 คาบแรกแล้วก็ว่าทั้งวันเลย ได้ศึกษาค้นคว้าหาหนังสือเพื่อที่จะได้เตรียมการสอน และบริการยืม-คืนหนังสือที่ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น