วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

23/11/52

วันนี้มีสอน 2 คาบแรก คือ ม. 2/6 และ ม . 2/8 ว่างคาบ 3 และต้องไปทำงานที่ห้องสมุดโรงเรียนได้ทำบาโค้ด ติดหนังสือ และคาบ 7 มีสอน ม. 2/3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น