วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

5/11/52

วันนี้ไปได้ลงไปเข้าแถวเพราะว่าสอน ม. 2/8 คาบแรกโฮมรูมที่ห้องคณิตศาสตร์เลยเรื่องการติดตามงาน และบันทึกการอ่านของอาจารย์ประพนธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น