วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

3/11/52

วันนี้ไม่ได้ลงไปเข้าแถว ผู้อำนวยการมาพูดหน้าเสาธง เลยเวลาไป 20 นาที คาบแรกเป็นของ 2/6 เลยทำให้มีเวลาในการสอนน้อย 2/8 คาบที่ 2 สอน 2 คาบติดเหนื่อยมากเสียงแทบไม่มีเลยเพราะนักเรียนดื้อมากๆๆ
ช่วงพักเที่ยง มงคล ธนวัฒน์ ศุภนัฐ ยุทธชัย ได้มาให้สอนการบ้านและช่วงเย็นวนิดากับณัฐริยาภรณ์มาทำการบ้านที่ห้องสมุดคณิตศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น