วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

11/11/52

วันพุธมีสอน 1 คาบเดียว คือคาบ 6 ช่วงเช้าเลยว่างก็ช่วยกันจัดบอร์ดจนเสร็จ และได้รับปฎิทินปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ฉันได้รับงานห้องสมุดโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ การเงิน และงานปกครอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น