วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

19/11/52

วันนี้เก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาชั้นม. ต้น จำนวน 850 บาท ในชั่วโมงแรกพอดี 2/ 8 เรียนคณิตศาสตร์ชั่วโมงแรกเลยได้สอนไปเก็บเงินไปด้วยได้เลย คาบ 6 มีสอนชั้นม. 2/6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น